RO CLINIC

SAÇ EKİMİ AŞAMALARI

Saç Ekimi
İzleme ve Saç Analizi

Operasyondan önce saç yoğunluğunun izlenmesi ve analizi graft sayısının belirlenmesi açısından gereklidir.

Saç Çizgisinin Oluşturulması

Hastanın donör bölgesinden ne kadar saç alınacağı ve ekim bölgesine ne kadar saçın ekileceğini belirlemek için hastanın saçı traş edilmeden önce planlama yapılır.

Kanal Seçimi ve Transplantasyon Greftleri

Saç Ekimi, başın açık kanallarıyla yapılır ve daha sonra greft yerleştirilir.

Yıkama ve Bakım

Operasyondan sonra bakımın nasıl yapılacağı ve tedavi için gerekli losyonların nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verilir..


Ve hayalinizdeki saçlara sahipsiniz...