RO CLINIC

ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç Ekimi

Tüm kafa saçlı derisinde, kişiden kişiye farklılık gösterse de, ortalama 100.000 saç teli bulunur. Günde 50-100 saç telinin üzerindeki saç dökülmesi normalin üzerindedir ve zamanla toplam saç sayısında eksiklik oluşturarak gözle görülür şekilde açık alanlar oluşturur. 50 yaşındaki erkeklerin % 50’si, kadınların %35’inde saç dökülmesi tedavi edilmesi gereken seviyededir.

Herhangi bir hastalığına bağlı olmayan saç dökülmeleri;

Dihidrotestotsteron seviyelesinin yüksek olması. Testosteronun yıkılıma ürünü dihidrotetosteron teminal kılları etkiyerek kıl follikül boyunun küçülmesi ve kılların vellus halini almasına neden olur.


Kimyasal maddeler kıl follikülünün reseptörlerini etkiler kıl gelişimini bozar. Güçlü temizleyici olan şampuanlar saç dökülmesinde çok etkilidir. Düzensiz beslenme, beslenme bozuklukları; saçın yaşayabilmesi için beslenme şeklinizin önemli yeri vardır. Çinko, bakır gibi saç için gerekli vitamin ve mineraller yeterince alınmaması saç dökülmesinin artmasına sebep olur.

Norwood Sınflandırması:

Erkek saç dökülmesinin şekli ve tolere edilme durumunu belirlemek için yaygın olarak kullanılan sınıflandırmadır. Her iki yanlardan olan açılmanın derinleşme boyutu ve buna tepe arka bölgenin de dahil olması ile ortaya çıkan farklı derecelerdeki saç dökülme kalıplarını içeren sınıflandırmadır.

1. Aşama:Genç erkek saç tipidir. Saç sınırı kaş açı yaptığı seviyede geriye doğru ilerlemiştir. Gerçek anlamda saç yetersizliği değildir.

2. Aşama: Yetişkin saç tipidir ve kaş kriz seviyesinde saç sınrı normal sınrın 1.5 cm. yukarısına çıkmıştır. Saç yetersizliği olarak değerlendirilmez.

3. Aşama: Erken dönem erkek tipi saç dökülmesidir. Şakak bölgesinde açılma görülür.

3. Aşama Tepe: Tepe bölgesindeki saçsıklığında azalmayı tanımlar.

4. Aşama: Saçlı derinin ön bölümü ve tepe bölgesinde belirgin saç kaybı vardır ancak tepe ile ön bölüm arasını ayıran saçlı bölüm görülür.

5. Aşama: Ön ve arka bölümdeki saç dökülmeleri artmış ve iki bölgeye ayıran orta ksımdaki saçlı köprü zayıflamaya başlamıştır.

6. Aşama: Ön ve arka saçsız alan birleşmiştir.

7. Aşama: Ön ve arka bölümü kaplayan geniş kel alan oluşmuştur. Saçlı bölge yanlara ve enseye çekilmiştir.

Norwood sınıflandırmasına göre A tipi saç dökülmesi aşamalarını önden arkaya doğru düzenli devam eden dökülmeler şeklinde tanımlanmıştır.

Norwood A Tipi dökülme şekli normal dökülme şekline gore çok daha az görülür. ( % 10’dan daha az ). Dökülme önden arkaya doğru gittiğinden dolayı kişinin dikkatini daha çok çeker. Bu nedenle de operasyon ihtiyacı daha erken kendini gösterir. Bu tip dökülme şekli ilaç tedavilerine de daha dirençlidir fakat saç ekiminden mükemmel sonuç alınır.

Norwood sınıflandırmasının dışında kalan saç dökülmesi şekilleri

Yaygın kalıplı saç dökülmesi

Dökülme sınırları belirlidir ve sınır içindeki tüm alanın seyrekleşmesi şeklinde başlar. Kişi tarafından geç farkedilir ve saç ekimi için iyi adaydırlar.

Yaygın kalıpsız dökülmesi

Dökülme sınırları belirli değildir ve tüm saçlı deride seyrekleşme görülür. Saç ekimi için uygun aday değildirler.